PRONAĐI IZLOŽBENI SALON
Showrooms
  • Showroom

My Notepad

You have not assigned any products.

Once you have added products to your notepad you can download your list right here.

0 Product(s)
Download as PDF
Delete all

The Product is already stored on your notepad.

Uvjeti i odredbe Natječaj Grohe Colors Collection

1. UVOD

Na vaše sudjelovanje u natječaju Grohe Colors Collection primjenjuju se ovi uvjeti i odredbe te naša Pravila o zaštiti privatnosti (https://www.grohe.com/29390/privacy/).

1.1. Nagradu u obliku kupaonskih kompleta iz kolekcije Grohe Colors Collection osigurava pokrovitelj Natječaja, društvo GROHE („mi“, „nas“, „naše“ ili „Pokrovitelj“, kako je primjereno). Više informacija o našem trgovačkom društvu i podatke za kontakt možete pronaći na kraju ovih Uvjeta.

1.2. Prije sudjelovanja u Natječaju pažljivo pročitajte ove Uvjete jer se sudjelovanjem smatra da ste ih prihvatili i suglasni ste s njima.

1.3. Preporučujemo da ispišete primjerak ovih Uvjeta kako biste ih mogli kasnije pročitati. Možete nam se obratiti u vezi s Natječajem ili zatražiti primjerak ovih Uvjeta pisanim putem na adresu koja je navedena u podacima za kontakt na kraju ovih Uvjeta. Ako želite primiti primjerak ovih Uvjeta poštom, morat ćete nam poslati kuvertu s odgovarajućim poštanskim markama i adresom.

1.4. Sve pritužbe u vezi s ovim Natječajem trebaju se slati na adresu Feldmühlepl. 15, 40545 Düsseldorf.

2. PRIHVATLJIVOST I SUDJELOVANJE

2.1. Natječaj započinje 1. siječnja 2019. i završava 31. ožujka 2019. („razdoblje održavanja Natječaja“). Prijave primljene izvan razdoblja održavanja Natječaja neće biti prihvatljive za sudjelovanje. Ako uklonite ili izmijenite svoju prijavu prije završetka razdoblja održavanja Natječaja, vaša prijava neće biti prihvatljiva za sudjelovanje u Natječaju.

2.2. U Natječaju smiju sudjelovati samo osobe starije od 18 godina.

2.3. Za sudjelovanje u Natječaju nije potrebna nikakva kupnja, međutim potrebna je internetska veza za pristup web-mjestu na kojem se održava Natječaj.

2.4. Zaposlenici sljedećih organizacija (i članovi njihovih obitelji ili kućanstava) ne mogu sudjelovati u Natječaju:

2.4.1. Pokrovitelja;

2.4.2. bilo kojeg trgovačkog društva ili organizacije koja sudjeluje u priređivanju ili je povezana s Natječajem

2.4.3. bilo koje agencije za oglašavanje ili digitalnog medija ili davatelja internetskih usluga povezanih s Natječajem; i

2.4.4. bilo koje podružnice ili trgovačkog društva koje je dio Grupe trgovačkih društava navedenih u ovom stavku 2.4.

2.5. Prijavljivanjem za sudjelovanje u Natječaju jamčite da su sve informacije koje ste poslali istinite, točne, ažurne i potpune. Zadržavamo pravo potvrditi vašu prihvatljivost za prijavu na Natječaj tijekom i/ili nakon razdoblja održavanja Natječaja.

2.6. Zadržavamo pravo ne dodijeliti nagradu (i odabrati alternativnog pobjednika) ako postanemo svjesni ili imamo osnovane razloge vjerovati da niste bili prihvatljivi za sudjelovanje u Natječaju u trenutku prijave za sudjelovanje.

3. PRIJAVE

3.1. Sudjelovanje i registracija („prijava“) za Natječaj mogući su isključivo na mreži, na adresi: colors.grohe.com

3.2. Vi i vaša prijava na ovaj Natječaj moraju u svakom trenutku biti sukladni ovim Uvjetima.

3.2. Višestruke prijave nisu dopuštene.

3.3. Vaša prijava i sve informacije koje ste podnijeli moraju biti vaše osobne informacije koje se odnose samo na vas. Prijave u ime druge osobe neće biti prihvaćene i nisu dopuštene skupne prijave.

3.4. Potvrđujete da vaša prijava i sve informacije koje podnosite i/ili distribuirate ne krše intelektualno vlasništvo, privatnost ili bilo koja druga prava treće strane i ne sadrže ništa što se može smatrati klevetničkim, pogrdnim, opscenim, povjerljivim, nepristojnim, uvredljivim, uznemirujućim, prijetećim ili na neki drugi način nezakonitim ili neprimjerenim. Zadržavamo pravo, ali se ne obvezujemo provjeravati, filtrirati i/ili pratiti informacije koje podnesete te mijenjati, odbiti daljnju distribuciju ili ukloniti navedene informacije.

3.5. Dokaz o prijenosu informacija i/ili snimka zaslona ne mogu se prihvatiti kao dokaz podnošenja prijave. Ne možemo prihvatiti odgovornost za bilo kakvu pogrešku, propust, prekid, brisanje, nedostatak, kašnjenje ili prijenos, kvar komunikacijske linije, krađu, uništavanje, promjenu ili neovlašteni pristup bilo kojoj prijavi.

3.6. Zadržavamo pravo diskvalificirati ili izuzeti iz Natječaja vas i/ili bilo koji ili sve vaše prijave ako imamo osnovane razloge vjerovati da ste prekršili bilo koji od ovih Uvjeta.

3.7. U slučaju da je sudionik ili njegova prijava diskvalificirana iz Natječaja, možemo, prema vlastitom nahođenju, odlučiti treba li naći primjerenu zamjenu. U tom će slučaju svi daljnji sudionici biti odabrani sukladno istim kriterijima kao i izvorni sudionik te će biti podložni ovim Uvjetima.

3.8. Ne prihvaćamo odgovornost za zakašnjele, izgubljene, oštećene, neispravne, pogrešno poslane, nepotpune ili lažne prijave.

3.9. Zadržavamo pravo ukloniti bilo koji sadržaj koji se smatra neprihvatljivim, nezakonitim ili uvredljivim za Pokrovitelja, njegovu robnu marku ili druge sudionike.

3.10. Zadržavamo pravo u bilo kojem trenutku potvrditi valjanost prijava i sudionika (uključujući identitet, dob i adresu sudionika).

3.11. Ne prihvaćamo odgovornost za provjeru jesu li prijave zaražene virusima ili za izradu sigurnosnih kopija, arhiviranje ili čuvanje prijava, osim ako nije drugačije navedeno.

4. ODABIR I PROGLAŠENJE POBJEDNIKA

4.1. Pobjednici će biti nasumično odabrani u roku od 10 radnih dana od završetka razdoblja održavanja Natječaja.

4.2. Nagrada se mora prihvatiti putem elektroničke pošte ili telefona u roku od 48 sati od dana primitka obavijesti o dobitku. Ako se nagrada ne prihvati unutar određenog razdoblja, osvojena nagrada može se ponovno dodijeliti sljedećoj prijavi koja se nasumično odabere.

4.3. Zadržavamo pravo zatražiti dodatne informacije od pobjednika u pisanom obliku kako bismo potvrdili je li isti prihvatljiv za sudjelovanje u Natječaju sukladno ovim Uvjetima, uključujući, ali ne ograničavajući se na informacije o dobi sudionika.

4.4. U slučaju da nije moguće kontaktirati s pobjednikom u roku od 48 sati od dana primitka obavijesti o dobitku i nakon 3 pokušaja ili, prije odabira, zadržavamo pravo odabrati drugog pobjednika kao alternativnog pobjednika u skladu s postupkom odabira navedenim u ovim Uvjetima. Pobjednik koji odbije nagradu gubi pravo na nagradu.

4.5. Ako nije moguće isporučiti obavijest o dobitku nagrade ili sudionik ne odgovori sukladno uputama navedenim u obavijesti (i unutar navedenog vremenskog razdoblja), možemo diskvalificirati pobjednika i odabrati alternativnog pobjednika.

5. NAGRADE

5.1. Bira se deset pobjednika, a svaki pobjednik osvojit će jedan kupaonski komplet iz kolekcije Grohe Colors Collection.

5.2. Svaki komplet sadrži jednu armaturu za umivaonik Essence veličine L, jedan komplet glave za tuširanje, jednu zidnu ploču Skate Cosmopolitan, jedan držač za ručnik i jedan držač za toaletni papir – sve u istoj GROHE boji. Svaki pobjednik može navesti željenu boju iz kolekcije GROHE Colors Collection. Konačna boja ovisi o raspoloživosti proizvoda.

5.3. Nagrade su neprenosive i ne mogu se vratiti, razmjenjivati ili mijenjati i nemaju novčanu alternativu. Zadržavamo pravo zamijeniti nagradu drugom nagradom jednake ili veće vrijednosti i razumne istovjetnosti ako izvorne nagrade nisu raspoložive ili u okolnostima izvan naše razumne kontrole.

5.4. Vrijeme isporuke je približno 16 tjedana.

6. NAŠA OBVEZA

6.1. Ne prihvaćamo nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu, gubitak, ozljedu ili razočaranje koje ste pretrpjeli zbog sudjelovanja u Natječaju ili primitka bilo kakve nagrade. Nismo odgovorni za nikakve prekide ili smetnje ili tehničke poteškoće bilo koje telefonske mreže ili linije, elektroničkih uređaja, sustava, poslužitelja, davatelja usluga, web-mjesta ili računalne opreme ili softvera, neuspješan primitak bilo koje poruke e-pošte ili prijave zbog tehničkih kvarova ili zagušenja prometa na internetu, telefonskim linijama ili bilo kojem web-mjestu ili bilo kojoj kombinaciji navedenih, kao ni za bilo kakvu ozljedu ili oštećenje vašeg uređaja ili uređaja bilo koje druge osobe koje nastane u vezi s ili zbog sudjelovanja ili preuzimanja bilo kojeg materijala u okviru Natječaja.

6.2. Ne prihvaćamo nikakvu odgovornost za bilo koji materijal sadržan u vašim prijavama koji se može smatrati klevetničkim, koji krši prava intelektualnog vlasništva bilo koje treće strane ili je nezakonit na bilo koji drugi način.

6.3. Ništa u ovim Uvjetima ne isključuje našu odgovornost za smrt ili osobne ozljede koje nastanu kao posljedica naše nepažnje ili za prijevaru ili lažno predstavljanje ili bilo koju drugu odgovornost koja se ne može ograničiti ili isključiti primjenjivim zakonom.

7. JAVNOST I VAŠI OSOBNI PODACI

7.1. Kao rezultat vašeg sudjelovanja u Natječaju prikupit ćemo određene osobne podatke. Više informacija o osobnim podacima koje prikupljamo na mreži i svrhama u koje upotrebljavamo te podatke možete pronaći u našim Pravilima o zaštiti privatnosti (https://www.grohe.com/29390/privacy/). Informacije koje se odnose na vas obradit ćemo u skladu s tim pravilima. Sudjelovanjem u Natječaju pristajete na navedenu obradu, uključujući dijeljenje svojih osobnih podataka s našim dobavljačima koji pomažu u održavanju Natječaja i isporuci nagrada.

7.2. Imate pravo pristupiti svojim osobnim podacima koje čuvamo ili zahtijevati da prestanemo upotrebljavati vaše podatke. Sve takve zahtjeve možete uputiti na adresu Feldmühlepl. 15, 40545 Düsseldorf

7.3. Sve osobne i druge podatke koji se odnose na sudionike zadržat ćemo do isteka razumnog vremenskog razdoblja nakon završetka Natječaja kako bi nam pomogli održati dosljednost drugih natječaja i odgovoriti na sve upite u vezi s Natječajem.

8. IZMJENE NATJEČAJA ILI OVIH UVJETA

8.1. Možemo izmijeniti, obustaviti ili raskinuti Natječaj, odgoditi datum završetka ili trajanje ili na neki drugi način promijeniti Natječaj ili Uvjete samo u okolnostima koje su izvan naše razumne kontrole.

8.2. Kada je to razumno moguće, obavijestit ćemo vas o takvim promjenama unaprijed ili u trenutku izvršavanja navedenih promjena objavljivanjem izmijenjenih Uvjeta na ovom web-mjestu i/ili objavama na odgovarajućim društvenim mrežama na kojima se održava Natječaj.

9. NADLEŽNOST I PRIMJENJIVI ZAKONI

9.1. Natječaj i ovi Uvjeti podložni su njemačkim zakonima i svi sporovi podliježu nadležnosti njemačkih sudova.

10. INFORMACIJE O TRGOVAČKOM DRUŠTVU I PODACI ZA KONTAKT

10.1. Pokrovitelj Natječaja je GROHE, trgovačko društvo osnovano u Njemačkoj sa sjedištem na adresi: Feldmühlepl. 15, 40545 Düsseldorf

Navedeno je adresa našeg zakonskog sjedišta i adresa za kontaktiranje s nama.