Imprint

Grohe AG Predstavništvo u Hrvatskoj

Grohe Adria d.o.o.
Štefanovečka 10
10000 Zagreb
Croatia

Tel.: +385 1 29 11 470

Fax: +385 1 29 10 962

E-mail: adria-hr@grohe.com

Rješavanje sporova na internetu
Europska komisija nudi platformu za rješavanje sporova na internetu, koja je dostupna na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. GROHE neće sudjelovati u postupku rješavanja sporova pred tijelom za arbitražu potrošača.