GROHE F-digital Deluxe Bazna kutija 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)

Broj proizvoda
36397000
EAN
4005176999413

Glavne značajke

  • za spajanje modula za svjetlo, zvuk i paru
  • sastoji se od:
  • - 2 priključka, svaki za jedan par modula za zvuk (36 360 000)
  • - 2 priključka, svaki za jedan par modula za svjetlo (36 359 000) ili za 1 stropni tuš (27 865 000) s integriranim svjetlom
  • 2 plug connections for steam module 26 828 000, including 1 connection for steam generator and 1 connection for temperature sensor
  • 2 priključka za opskrbu naponom (max. 4 uređaja za svjetlo/zvuk po jednom naponskom vodu)
  • 2 priključka za stanicu za spajanje ili za Bluetooth jedinicu (napajanje i prijenos podataka)
  • odobrenje CE
  • mora biti lako dostupno za servis
  • opcionalno: bazna jedinica se može smjestiti u ugradni set 36 367 000