GROHE F-digital Deluxe Bazna kutija 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)

Broj proizvoda
36397000
EAN
4005176999413
Rating

Glavne značajke

 • za spajanje modula za svjetlo, zvuk i paru
 • sastoji se od:
 • - 2 priključka, svaki za jedan par modula za zvuk (36 360 000)
 • - 2 priključka, svaki za jedan par modula za svjetlo (36 359 000)
  ili za 1 stropni tuš (27 865 000) s integriranim svjetlom
 • - 2 priključka za modul za paru (36 362 000 ili 36 368 000);
  1 priključak za generator za paru i 1 priključak za
  temperaturni senzor
 • - 2 priključka za opskrbu naponom (max. 4 uređaja za
  svjetlo/zvuk po jednom naponskom vodu)
 • 2 priključka za stanicu za spajanje ili za Bluetooth jedinicu (napajanje i prijenos podataka)
 • odobrenje CE
 • mora biti lako dostupno za servis
 • opcionalno: bazna jedinica se može
  smjestiti u ugradni set 36 367 000
Recenzije i pitanja