Temperaturni sensor sa Bluetoothom

Broj proizvoda
39369000
EAN
4005176341557

Glavne značajke

 • s transformatorom 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
 • sifon sa senzorom temperature
 • kartuša sa el.mag. ventilom i filterom za prljavštinu
 • protočni tlak min 0.5 bara
 • tlak pri radu max 10 bara
 • with Bluetooth module for bi-directional communication for monitoring, configuration and service purpose
 • s Bluetooth 4.0* za bežičnu komunikaciju podataka
 • frekvencija Bluetooth odašiljača: 2.4 GHz
 • Bluetooth raspon (10 m) ovisi o materijalu i debljini zidova između odašiljača i prijemnika
 • za Apple** i Android uređaje
 • nadgledanje
 • proizvodi zaštičeni lozinkom
 • aplikacija otkriva sve Bluetooth proizvode u dosegu
 • ciklusi automatskog ispiranja i tempiranje zadnjeg automatskog ispiranja
 • uporaba po danu / 30 dana
 • konfiguracija
 • shut-off delay
 • automatsko ispiranje
 • mogućnost čišćenja
 • 2 on/off brojača
 • identifikacija prema imenu
 • servis
 • pošalji i spremi 3 profila
 • funkcija resetiranja
 • Hardver i softver verzija
 • odobrenje CE
 • Mobilni uređaji i GROHE IR Remote App*** nisu uključeni u dostavu i moraju se zasebno naručiti putem autorizirane Apple store/iTunes ili Google Play.
 • * Bluetooth znak i logotipi su registrirani zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka uporaba tih marki od strane Grohe AG je pod licencom. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju drugim vlasnicima.
 • ** Apple, Apple logotip, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes su zaštitni znaci tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim zemljama. Apple nije odgovoran za funkcioniranje ovog uređaja niti za njegovu sukladnost sa sigurnosnim i regulatornim standardima.
 • *** Dostupno besplatno na iTunes ili Google Play.
Broj pozicije Opis proizvoda Broj narudžbe
1 Elektromagnetski ventil, komplet 42740000
2 Waste trap 42477000
3 Elektronika 42478000
4 Napajanje izmjeničnom strujom 42470000