GROHE Blue

Boce s CO2:

Kako mogu naručiti boce s CO2?

Boce s CO2 mogu se naručiti putem naše internetske trgovine. Može se naručiti i dopuna za prazne GROHE boce s CO2. Više informacija o postupku narudžbe dostupno je u našoj internetskoj trgovini

( https://shop.grohe.com/hr_HR/).

Mogu li upotrebljavati boce drugih proizvođača?

Boce s CO2 od 425 g nažalost nisu standardizirane u EU-u pa se njihovi ventili i priključci razlikuju. Stoga upotreba boce s CO2 drugog proizvođača može dovesti do oštećenja ventila za smanjenje tlaka CO2, kao i ugrađenih brtvi. To može dovesti do curenja CO2 i ugroziti zdravlje korisnika. Ako dođe do oštećenja sustava uslijed upotrebe boca s CO2 drugog proizvođača, dobrovoljno jamstvo proizvođača prestaje vrijediti. Samo upotrebom naših boca s CO2 osiguravate ispravnu konfiguraciju i rad sustava.

Mogu li upotrebljavati boce s CO2 zapremnine veće od 425 g?

Ne, sustavu pristaju isključivo originalne GROHE boce s CO2 od 425 g. Nemojte upotrebljavati veće boce i/ili boce drugih proizvođača.

Mogu li upotrebljavati boce s CO2 zapremnine veće od 2 kg?

Ne, sustavu odgovaraju isključivo boce s CO2 od 2 kg. Ne mogu se upotrebljavati veće boce.

Kako se odlaže boca s CO2?

Ako više ne namjeravate upotrebljavati ili dopunjavati postojeće boce s CO2, odložite ih u lokalnom reciklažnom centru. Više informacija potražite kod lokalnog poduzeća za gospodarenje otpadom.

Mogu li bocu s CO2 montirati u vodoravnom položaju?

Ne, boce s CO2 montiraju se i skladište/transportiraju isključivo u uspravnom položaju.

Kolika je zapremnina moje boce s CO2 u litrama?

U boce s CO2 od 425 g stane otprilike 50 – 60 litara, a boce s CO2 od 2 kg najviše 350 litara.

Kako sustav prepoznaje da je boca s CO2 prazna?

Potrošnja se izračunava na temelju protoka. Na primjer, ako iz boce s CO2 isteče nešto više CO2 nego obično dok je spajate na sustav GROHE Blue, vaš sustav to ne može uzeti u obzir. Sustav ne mjeri težinu boce s CO2. Zato ga je potrebno resetirati nakon svake zamjene boce s CO2.

Filtri:

Koji filtar odgovara mojem sustavu?

Home:

Home: Postavke sustava temelje se na lokalnoj karbonatnoj tvrdoći vode (°dKH). Ako je karbonatna tvrdoća < 9 °dKH, upotrijebite filtar s aktivnim ugljenom br. 40547001. Ako je karbonatna tvrdoća > 9 °dKH, upotrijebite dobiveni standardni filtar. Ako je karbonatna tvrdoća > 9 °dKH, umjesto standardnog filtra također možete upotrijebiti filtar s magnezijem br. 40691001.

Prof:

Prof: Postavke sustava temelje se na lokalnoj karbonatnoj tvrdoći vode (°dKH). Ako je karbonatna tvrdoća < 9 °dKH, upotrijebite filtar s aktivnim ugljenom. Ako je karbonatna tvrdoća > 9 °dKH, upotrijebite jedan od standardnih filtara, ovisno o očekivanoj potrošnji. Ako je karbonatna tvrdoća > 9 °dKH, umjesto standardnog filtra također možete upotrijebiti filtar s magnezijem br. 40691001.

Što filtar uklanja?

"Voda za piće koja je ionako visoke kvalitete pročišćava se u četiri faze, čime se poboljšava njezin okus.

1. Predfiltar od filca uklanja velike čestice.

2. Ionski izmjenjivač smanjuje razinu kamenca, filtrira teške metale kao što su olovo i bakar i vodu čini mekšom.

3. Filtar s aktivnim ugljenom uklanja tvari koje narušavaju miris i okus, kao što su klor i organski spojevi.

4. Filtar za sitne čestice hvata sve čestice veće od 10 μm."

Kako se resetira filtar?

Nakon zamjene filtra pritisnite tipku na lijevoj strani hladnjaka/karbonatora i držite je pritisnutom dok na zaslonu ne zatrepće „rF“. Zatim otpustite tipku i ponovno je pritisnite i držite pritisnutom dok „rF“ ne prestane treptati. Pojavit će se poruka „99“ (= preostali kapacitet filtra). Filtar je resetiran.

Mogu li upotrebljavati filtar drugih proizvođača?

Ne, sustavu odgovaraju isključivo originalni filtri GROHE.

Gdje mogu kupiti novi filtar?

Nove filtre možete kupiti, među ostalim, u našoj internetskoj trgovini

( https://shop.grohe.com/hr_HR/).

Kako se odlaže filtar?

Upotrijebljeni filtar odložite s miješanim otpadom.

Mogu li filtar montirati u vodoravnom položaju?

Da, filtar se može montirati i u vodoravnom položaju.

Koliko filtar traje?

Maksimalni rok trajanja neotvorene zamjenske filtarske patrone iznosi dvije godine.

Kako mogu prilagoditi sustav filtru?

Postavke sustava temelje se na lokalnoj karbonatnoj tvrdoći vode (°dKH). Tvrdoću možete izmjeriti s pomoću priložene mjerne trake. Upute s odgovarajućim vrijednostima nalaze se u vodiču koji dolazi uz sustav GROHE Blue. Obvezno prilagodite hladnjak/karbonator i glavu filtra.

O čemu moram voditi računa kad upotrebljavam drugačiji filtar GROHE?

Morate „reći“ sustavu da upotrebljavate drugi model filtra. Obvezno podesite postavke prema tablici u vodiču koji dolazi uz sustav GROHE Blue.

Kad treba promijeniti filtar?

Obvezno zamijenite filtar kad dostigne maksimalni kapacitet ili nakon jedne godine (ovisno o tome što nastupi prije). Preostali kapacitet filtra prikazan je na zaslonu hladnjaka/karbonatora ili u aplikaciji. Ako je preostali kapacitet < 10 %, zatreptat će LED lampica na ručki, a vi ćete primiti automatsku obavijest da će uskoro biti potrebno zamijeniti filtar (ovisno o postavkama).

Mogu li se GROHE Blue i GROHE Red upotrebljavati bez filtra BWT ako je voda iznimno kvalitetna?

GROHE Blue može se upotrebljavati isključivo s filtrom BWT.

Koje su veličine filtra dostupne?

Filtar je dostupan u 3 veličine: 600 litara (40404000), 1500 litara (40430000) i 3000 litara (40412000).

Jesu li svi filtri međusobno zamjenjivi?

Da, svi filtri imaju iste priključke.

Gdje se filtar nalazi?

Nalazi se ispod slavine (npr. na nevidljivom mjestu ispod sudopera). Postavlja se izravno na hladnjak ili na neko drugo lako dostupno mjesto blizu hladnjaka.

Mogu li prilagoditi filtar različitim tvrdoćama vode?

Da, filtri se mogu prilagoditi tvrdoći vode. Vijak za namještanje nalazi se na vrhu glave filtra. Upitajte svojeg lokalnog vodoopskrbljivača o tvrdoći vode u vašem području.

Je li prilikom zamjene filtra potrebno isključiti dovod vode?

Ne. Zaporni ventili ugrađeni su u držač filtra. Kad se filtar ukloni, protok se automatski zaustavlja.

Opće informacije:

Čemu služi hladnjak/karbonator? Mogu li isključiti hlađenje?

Hladnjak/karbonator služi za gaziranje vode za piće s pomoću ugljikova dioksida i stoga je neophodan u proizvodnji ugljikova dioksida u vodi za piće. Što je voda hladnija, to se ugljikov dioksid lakše veže. Karbonator se zbog higijenskih i sanitarnih razloga ne smije isključiti.

Koja je najveća moguća udaljenost između slavine i hladnjaka/karbonatora? Može li se hladnjak postaviti na neko drugo mjesto osim ispod sudopera?

S dijelovima dobivenima uz sustav GROHE Blue moguć je razmak između slavine i hladnjaka/karbonatora od najviše 75 cm. S pomoću produžnog seta br. 40843000, koji se prodaje kao dodatna oprema, moguće je postaviti hladnjak/karbonator na udaljenosti do 5 m. To znači da hladnjak/karbonator možete postaviti i u susjednu prostoriju ili u podrumsku prostoriju koja se nalazi ispod. Međutim, imajte na umu da produžno crijevo treba biti što kraće.

Koja je razlika između sustava GROHE Blue Home i GROHE Blue Professional?

GROHE Blue Home rješenje je za kućanstva i nekomercijalnu upotrebu. GROHE Blue Professional poslovno je rješenje, ali se može upotrebljavati i kod kuće. Razlika je u kapacitetu sustava. GROHE Blue Professional namijenjen je velikim skupinama korisnika.

Postoji li niskotlačno rješenje?

Ako trebate niskotlačno rješenje, postojeću niskotlačnu slavinu možete kombinirati s proizvodom GROHE Blue Mono (br. 31498001/31498DC1 GROHE Blue Home ili 31302002/31302DC2 GROHE Blue Professional). Vaš će kuhinjski sudoper u tom slučaju imati dvije slavine. Druga je mogućnost kombinacija sa sustavom GROHE Red. U tom će slučaju naš sustav GROHE Red s bojlerom za kipuću vodu i posebnim dodatnim ventilom za miješanje zamijeniti postojeći niskotlačni bojler sa slavinom. Vaš će kuhinjski sudoper i u tom slučaju imati dvije slavine.

Što ako mi je potreban zaporni ventil?

Kao dodatak možete upotrijebiti prekidač GROHE (br. proizvoda 40402000), tj. zaporni ventil na baterije za perilice posuđa.

Od kojeg su materijala izrađena crijeva za GROHE Blue®?

Crijeva su izrađena od PEX-a. Taj je materijal odobren za upotrebu s vodom za piće i upotrebljava se u industriji pića.

Kako se održava slavina?

Osim čišćenja patronom za čišćenje, rešetke za dovod i odvod zraka također je potrebno redovito čistiti. Također treba redovito provjeravati crijeva, uređaj za postavljanje karbonatne tvrdoće vode i limitator protoka. Glavu filtra potrebno je zamijeniti svakih pet godina. GROHE nudi ugovore o održavanju. Ako ste zainteresirani, obratite nam se putem obrasca za kontakt.

Koliko često treba čistiti sustav?

Obvezno očistite sustav jednom godišnje s pomoću patrone za čišćenje br. 40434001. Za čišćenje je potreban jednokratni adapter za patronu za čišćenje br. 40694000 (adapter se isporučuje sa sustavom GROHE Blue Professional). Ako se sustav upotrebljava u javnom/komercijalnom sektoru (npr. u kuhinji ili u sobi za odmor u poduzeću), potrebno ga je očistiti dvaput godišnje. Patronu i adapter za čišćenje možete pronaći u našoj internetskoj trgovini

( https://shop.grohe.com/hr_HR/).

U kojem se rasponu može prilagoditi temperatura hladnjaka/karbonatora?

Temperatura vode u hladnjaku/karbonatoru može se postaviti između 4 i 10 °C. Tvornički je postavljena najhladnija temperatura. Što je voda hladnija, to više ugljikova dioksida veže. To znači da porast temperature utječe na sadržaj CO2 u vodi.

Sustav je neko vrijeme bio izvan upotrebe (npr. tijekom odmora). Što trebam učiniti?

Ako je sustav izvan upotrebe od dva dana do četiri tjedna, potrebno ga je isprati prije ponovne upotrebe: (tablica u vodiču za filtar). Ako je sustav izvan upotrebe dulje od četiri tjedna, filtar je potrebno zamijeniti.

Koja je funkcija automatskog ispiranja?

Ako je sustav GROHE Blue Home izvan upotrebe 24 sata, funkcija automatskog ispiranja provjerit će putem aplikacije treba li pustiti vodu kroz sustav kako bi se spriječila stagnacija vode. Filtrirana voda bez primjese ugljikovog dioksida zatim teče oko jedne minute.

Je li za pokretanje slavine potrebna električna energija i koliko se električne energije troši?

Home:

GROHE Blue Home troši oko 0,0157 kWh električne energije po satu. Vrijednosti predstavljaju prosjek tijekom 24 sata uz različite načine korištenja slavine. Brojka ovisi o nizu varijabli, kao što su učestalost upotrebe i uvjeti u okolini.

Prof:

GROHE Blue Professional troši oko 0,014 kWh električne energije po satu. Vrijednosti predstavljaju prosjek tijekom 24 sata uz različite načine korištenja slavine. Brojka ovisi o nizu varijabli, kao što su učestalost upotrebe i uvjeti u okolini.

Koliko se crijevo može produljiti?

Duljina crijeva do filtra i boce s CO2 može se produljiti za do 3 m. Duljina crijeva od hladnjaka do slavine može se produljiti za 0,90 m. Oprez: električna instalacija ne može se produljiti.

Planiranj:

Koje veličine mora biti kuhinjski ormarić?

Home:

Kuhinjski ormarić mora biti najmanje 300 mm širok i 510 mm dubok.

Prof:

Kuhinjski ormarić mora biti najmanje 600 mm širok i 500 mm dubok. Otvor ormarića mora biti visok najmanje 430 mm.

Kakve sustave za odvajanje otpada nudite?

Nudimo sustave za odvajanje otpada koji su kompatibilni sa sustavom GROHE Blue, pa i dalje možete upotrebljavati svoj kuhinjski ormarić za odvajanje otpada. Sustave za odvajanje otpada GROHE možete pronaći na:

https://www.grohe.hr/hr_hr/kitchen/kitchen-faucets/

Trebaju li mi zaista otvori na kuhinjskom ormariću i rubnoj letvi?

Da, otvori za provjetravanje i prozračivanje hladnjaka/karbonatora obvezni su.

Mogu li hladnjak/karbonator postaviti u vodoravni položaj?

Ne, nije ga moguće postaviti u vodoravni položaj.

Je li moguće sustav kombinirati sa sustavom FootControl?

Je li moguće proizvode s mlaznicom na izvlačenje kombinirati sa sustavom FootControl?

Što treba uzeti u obzir tijekom planiranja?

Puno je stvari koje treba imati na umu tijekom planiranja. Kuhinjski ormarić u koji ćete ugraditi hladnjak/karbonator mora biti dovoljno velik. Također treba provjeriti može li se slavina postaviti na željeno mjesto, ovisno o dimenzijama. Preporučljivo je unaprijed saznati kolika je karbonatna tvrdoća (°dKH) vode iz slavine. Ako posjedujete sustav za omekšavanje vode koji smanjuje tvrdoću, a osobito karbonatnu tvrdoću vode, također je preporučljivo provjeriti tvrdoću vode iz slavine.

Pogreška:

Kako dodati više ugljikova dioksida u vodu?

Primjesa ugljikova dioksida fiksna je vrijednost. Međutim, razni čimbenici utječu na vezanje ugljikova dioksida u vodi. Što je voda u hladnjaku/karbonatoru hladnija, to više veže ugljikovog dioksida. Drugi je čimbenik ispravna postavka vode na temelju lokalne karbonatne tvrdoće vode (°dKH). Ako je karbonatna tvrdoća < 9 °dKH, u svakom se slučaju preporučuje upotrijebiti filtar s aktivnim ugljenom br. 40547001, jer to neće dodatno omekšati vodu. Ako je karbonatna tvrdoća > 9 °dKH, možete upotrijebiti obični standardni filtar.

Novi je filtar labav nakon zamjene. Što da radim?

Brtva se pomakla u glavi filtra. Vratite je u ispravan položaj kako bi se sustav ponovno zabrtvio.

Nakon umetanja patrone za čišćenje u sustav došlo je do curenja. Što da radim?

Brtva se pomakla u glavi filtra. Vratite je u ispravan položaj kako bi se sustav ponovno zabrtvio.

Nova boca s CO2 postavljena je u sustav. Sustav još prikazuje „EC“. Što trebam učiniti?

Nakon ugradnje nove GROHE boce s CO2 sustav je potrebno resetirati. Držite tipku na desnoj strani hladnjaka/karbonatora pritisnutom dok zaslon ne zatrepće. Na zaslonu će se pojaviti poruka „ro“. Držite tipku na desnoj strani pritisnutom dok zaslon ne prestane treptati. Kad uzimate vodu koja sadržava ugljikov dioksid, na zaslonu će se prikazati preostali kapacitet boce s CO2.

Voda s ugljikovim dioksidom slabo teče. U čemu je problem?

Boca s CO2 prazna je i treba je zamijeniti.

Na zaslonu se prikazuje kôd pogreške E1, na ručki trepće crveno svjetlo, a filtrirana voda ne izlazi iz slavine. Što da radim?

Uzrok je sigurnosno zatvaranje crpke. Potrebno je isključiti napajanje na oko 30 sekundi prije ponovnog pokretanja. Drugi mogući uzrok je to da filtar nije ispravno postavljen.

Na zaslonu se prikazuje kôd pogreške E3, a filtrirana voda ne izlazi iz slavine. Što da radim?

Kôd pogreške E3 javlja se kad dođe do problema s vezom između slavine i hladnjaka/karbonatora. Obvezno pregledajte utikače jer je mogući uzrok pogreške i neispravan utikač. Ako se pogreška nastavi javljati, obratite se korisničkoj službi GROHE.

Na zaslonu se prikazuje kôd pogreške E5, na ručki trepće crveno svjetlo, a filtrirana voda ne izlazi iz slavine. Što da radim?

Uzrok je kvar hladnjaka ili karbonatora. Kako biste riješili taj problem, isključite napajanje na 30 sekundi, a zatim ga ponovno uključite.

Na zaslonu se prikazuje kôd pogreške E7, a na ručki trepće crveno svjetlo. Što da radim?

Kôd pogreške E7 znači da je sustav otkrio vlagu u hladnjaku. Kako biste riješili problem, isključite napajanje na 15 minuta, a zatim ga ponovno uključite. Ako se pojavi kondenzacija, hladnjak je ponovno spreman za rad. Ako dođe do curenja, ponovo će se pojaviti poruka o pogrešci, a u tom se slučaju obvezno obratite korisničkoj službi GROHE.

Na zaslonu se prikazuje kôd pogreške E8, a na ručki trepće narančasto svjetlo. Što da radim?

Kôd pogreške E8 znači da je premašen kapacitet filtra. Kako biste riješili problem, odmah zamijenite filtarsku patronu. Krajnji korisnik može to lako učiniti sam. Vodič za zamjenu filtarske patrone dostupan je na našoj internetskoj stranici.

Na zaslonu se naizmjenično prikazuju kodovi pogreške E9 i HI. Što da radim?

Kôd pogreške E9 znači da se hladnjak/karbonator pregrijao. Kako biste riješili problem, postavite ručku sustava GROHE Blue u zatvoren položaj i osigurajte dovoljnu prozračenost hladnjaka/karbonatora. Temperatura okoline ne smije premašiti 32 stupnja. Ostavite hladnjak da se ohladi barem 10 – 15 minuta. Zatim možete resetirati kôd pogreške E9.

Kako se resetira kôd pogreške E9?

Kôd pogreške E9 znači da se hladnjak/karbonator pregrijao. Kako biste riješili problem, postavite ručku sustava GROHE Blue u zatvoren položaj i osigurajte dovoljnu prozračenost hladnjaka/karbonatora. Temperatura okoline ne smije premašiti 32 stupnja. Ostavite hladnjak da se ohladi barem 10 – 15 minuta. Zatim možete resetirati kôd pogreške E9.

Nakon resetiranja kôda pogreške E9 na zaslonu se pojavio kôd EE. Što da radim?

Ako kôd EE trepće ili se problem ne može otkloniti, prekinite napajanje hladnjaka/karbonatora. Zabilježite serijski broj hladnjaka/karbonatora i obratite se stručnom instalateru ili službi za pomoć GROHE putem e-pošte, na: TechnicalSupport-HQ@grohe.com. Napomena: hladnjak/karbonator GROHE Blue Home može popraviti samo korisnička služba GROHE.

Na zaslonu se prikazuje „EC“, a na ručki trepće bijelo svjetlo. Što da radim?

Kôd pogreške EC znači da je boca s CO2 gotovo prazna ili nije resetirana. Problem je moguće riješiti zamjenom boce s CO2 i resetiranjem. Vodič za zamjenu i resetiranje boce s CO2 dostupan je na našoj internetskoj stranici.

Iz slavine GROHE Blue ne teče voda. Što da radim?

Ta pogreška može imati više uzroka. Prije svega provjerite je li filtar pravilno umetnut. Ako jest, provjerite jesu li crijeva zapetljana. Opskrba vodom mora biti uključena. Svi zaporni ventili moraju biti potpuno otvoreni.

Ne mogu se prijaviti na stranici GROHE radi registracije proizvoda. Što da radim?

Za registraciju proizvoda potrebno je izraditi korisnički račun. Isto se tako možete prijaviti s pomoću postojećeg računa na Facebooku ili Googleu.

Pristupna točka hladnjaka GROHE Blue nije vidljiva. Što da radim?

Mogući uzrok jest neaktivirani konfiguracijski način rada / pristupna točka. Kako biste riješili problem, pritisnite tipke  i  na hladnjaku GROHE Blue Home i držite ih pritisnutima najmanje 3 sekunde dok na zaslonu ne zasvijetli poruka „SE“. Osim toga, na vašem pametnom telefonu mora biti aktiviran Wi-Fi i morate imati stalnu, neprekinutu internetsku vezu. Ako pronalazite samo druge bežične mreže, obratite se korisničkoj službi GROHE.

Integracija mreže GROHE Blue nije uspjela. Što da radim?

Hladnjak GROHE Blue Home je izvan dometa. Kako biste riješili problem, promijenite lokaciju usmjerivača Wi-Fi signala ili upotrijebite ponavljač Wi-Fi signala.