<% if(request != null){ java.lang.String param = request.getParameter("article"); if(param == null){ %> <% } } %>
Nova Light

Nova Light

Sjaji u noći.

Zrcaleći estetiku dizajna linija slavina i tuševa GROHE Cosmopolitan, na ploči Nova Cosmopolitan Light za aktiviranje rabe se dva osnovna geometrijska oblika. Ova jednostavna kombinacija kruga uokvirenog u pravokutnik naglašena je svjetlosnim prstenom koji daje nježan obojeni sjaj okolnom prostoru. LED tehnologija omogućuje vam da svjetlo postavite na bilo koju boju - plavu, zelenu, crvenu, žutu ili na neki od brojnih međutonova - ili da imate stalno izmjenjujući spektar Dovršena u inoxu GROHE StarLight, Nova Cosmopolitan Light može se montirati u pejsažnom ili portretnom položaju te se može programirati za uključivanje ili isključivanje u bilo koje vrijeme.

Proizvodni asortiman

iF Material Award
2011 iF Material Award
iF Product Design Award
2009 iF Product Design Award
red dot design award
2009 red dot design award